• bg22

Turne në fabrikë

Turne në fabrikë

Grafiku i rrjedhës së operimit të personelit

turne3
turne 10
turne 8
turne 4
turne 5
turne 6
turne 7
turne 2
turne 9
turne 1

Pajisjet tona

turne11
turne12

Ekspozita

Ekspozita 7
Ekspozita 4
Ekspozita 2
Ekspozita 5
Ekspozita 1
Ekspozita 6
Ekspozita 8